Hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af rentvandstanke og højdebeholdere

DK Vandservice’s tankbil er specialudviklet til rengøring af rentvandstanke. Bilen er hygiejnisk opbygget til formålet og betjenes af fagfolk med over 17 års erfaring.

Moderne UV-system

DK-Vandservice’s tankbil indeholder UV-system, hvor alt spulevand køres igennem UV-lys, inden det bruges til rensning af tanke og beholdere. Kortbølge ultraviolet lys ødelægger den genetiske struktur i eventuelle microorganismer der måtte være i det medbragte vand på bilen. På denne måde sikrer vi at eventuelle bakterier og virus i vandet bliver nedbrudt inden brug.

Hygiejnisk opbygning af tankbil

Vores tankbil er specielt opbygget til brug i kritiske og hygiejniske miljøer. Dette indebærer blandt andet at bilen er rustfrit opbygget og alle slanger opbevares tillukket under transport.

Udstyr og slanger opbevares tillukket på bilen under transport, så de bevares rene og hygiejniske.

DK Vandservice har telte til opstilling over udendørs luger til rentvandsbeholdere, for at sikre hygiejniske forhold i forbindelse med inspektion og rensninger.

Miljøvenlig rensning

DK Vandservice har alt udstyr der skal bruges til desinfektion af tanke og beholdere. Alt udstyr til desinfektion af tankene er miljøgodkendte og vi gør en stor indsats for at overholde alle gældende miljøkrav.

Rentvandstankene spules, desinficeres og renses. Spulevandet kører igennem UV-lys i tankbilen og slangen er desinficeret inden brug i tanken.

Tømning af rentvandstank

I forbindelse med vedligehold af rentvandstanken kan DK Vandservice også tilbyde at hjælpe med tømning af tanken. Vores kraftige pumper på tankbilen kan pumpe 90 m3 i timen. I forbindelse med tømning af tanken er det vigtigt at slanger og pumper er rene og hygiejnisk behandlede. Til det formål er vores slanger og pumper velegnede, da det kun bruges i rene miljøer.

Kontakt os for at høre mere. Vi lover en faglig og kompetent rådgivning hele vejen.