Professionel inspicering af rentvandstanke

Rentvandstanke bør løbende inspiceres grundigt, typisk hvert 5. - 8. år, for at sikre hygiejne og vedligehold i tankene. DK Vandservice udarbejder tilstandsrapporter og har stor ekspertise i inspektionen af rentvandstankene.

DK Vandservice kan inspicere rentvandstanken ved at sænke vandspejlet.

Vi kan udføre inspektionerne uden at tømme tanken helt, men blot sænke vandspejlet og derefter inspicere. Vores inspektioner afsluttes med en tilstandsrapport og billeddokumentation.

Kontakt os for at høre mere. Vi lover en faglig og kompetent rådgivning hele vejen.